Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.


Laatste nieuws

2020/07/30

Vandaag kreeg Adil Mao zijn stageverklaring en daarmee komt er een einde aan zijn advocaten stage. Hij gaat nu als zelfstandig advocaat verder bij IQ Advocatuur, samen met Sheraz Iqbal.

2020/01/20

Op 20 januari 2020 is het kantoor naar Schiedam verhuisd. Het nieuwe adres is:

Nieuwe Haven 265
3117 AB  Schiedam

Ons emailadres en faxnummer zijn hetzelfde gebleven, ons algemeen telefoonnummer is vervallen, u kunt ons voortaan rechtstreeks op ons mobiel nummer bellen.

2019/10/15

De Orde van Advocaten heeft ons kantoor onder de loep genomen. Ieder jaar wil men 10% van alle kantoren bezoeken en nagaan of men de beroepsgroep waardig is.

2019/10/14

De Raad voor Rechtsbijstand heeft de halfjaarlijkse steekproef afgenomen. We zijn andermaal foutloos door deze controle gekomen.

C & M Advocaten

Juridische Bijstand.

Wij hebben vele jaren ervaring op alle gebieden van de commerciële en civiele procesvoering, met inbegrip van bestuursrechtelijke geschillen en vergunningen. Als u wettelijke vertegenwoordiging nodig hebt, dan is onze dienstverlening altijd persoonlijk en onze tarieven zijn uiterst concurrerend en flexibel. Wij hanteren een vast uurtarief van 220 euro per uur exclusief kosten en BTW. Indien gewenst kunnen wij ook een zaakstarief afspreken. Het één en ander is ook nader geregeld in onze algemene voorwaarden.

rechtbankhamerrechtbankhamer

Bij de meeste juridische procedures is het mogelijk om een advocaat toegevoegd te krijgen, mits uw inkomen en vermogen niet te hoog is (zie www.rvr.org voor meer informatie). Via het Juridisch Loket kunt u een doorverwijzing krijgen en bent u slechts de eigen bijdrage rechtsbijstand verschuldigd en de eventuele verschuldigde kosten (zoals griffierecht). In een aantal zaken kan het zijn dat achteraf toch de zogenaamde toevoeging weer wordt ingetrokken. Voor een aantal rechtsgebieden verlangt de Raad voor Rechtsbijstand dat de advocaat die de zaak behandelt ook voor dat rechtsgebied staat ingeschreven.

Het kan dus zijn dat u geen toevoeging krijgt, of dat de door u gewenste advocaat niet toevoegbaar is voor uw rechtsprobleem. U kunt echter altijd nog kiezen zelf de advocaatkosten te betalen. Overleg met uw advocaat of er dan niet alsnog een voordeliger tarief af te spreken is. Ons kantoor hanteert immers ook het principe dat eenieder toegang moet kunnen krijgen tot de vereiste rechtsmiddelen en dat geld niet de enige drempel mag zijn om een recht te kunnen verdedigen.