Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.


Laatste nieuws

2020/07/30

Vandaag kreeg Adil Mao zijn stageverklaring en daarmee komt er een einde aan zijn advocaten stage. Hij gaat nu als zelfstandig advocaat verder bij IQ Advocatuur, samen met Sheraz Iqbal.

2020/01/20

Op 20 januari 2020 is het kantoor naar Schiedam verhuisd. Het nieuwe adres is:

Nieuwe Haven 265
3117 AB  Schiedam

Ons emailadres en faxnummer zijn hetzelfde gebleven, ons algemeen telefoonnummer is vervallen, u kunt ons voortaan rechtstreeks op ons mobiel nummer bellen.

2019/10/15

De Orde van Advocaten heeft ons kantoor onder de loep genomen. Ieder jaar wil men 10% van alle kantoren bezoeken en nagaan of men de beroepsgroep waardig is.

2019/10/14

De Raad voor Rechtsbijstand heeft de halfjaarlijkse steekproef afgenomen. We zijn andermaal foutloos door deze controle gekomen.

C & M Advocaten

C & M Advocaten is een handelsnaam van Collet International Lawyers & Associates B.V. Het logo staat voor samenwerking in eenheid, waarbij de cirkels met elkaar één doorlopende lijn vormen, waarmee de verbondenheid nog meer wordt benadrukt. Op ons kantoor wordt nauw met elkaar samengewerkt, waardoor we elkaar steeds kunnen bijstaan of opvangen. Samen weten we meer dan alleen.

logo cila stempellogo cila stempel

In 2016 sloten een drietal jonge en gemotiveerde juristen (met Pakistaanse en Somalische achtergrond) zich aan bij het kantoor dat op dat moment nog bestond uit een advocate met een Chinese achtergrond en mr. M.A. Collet, geboren en getogen in België met een uitermate grote interesse in China en Iran. Vol ambitie gingen zij samen aan de slag. Eén na één zijn zij beëdigd en begonnen met hun drie jaar durende beroepsopleiding advocatuur.

Omdat deze nieuwe lichting graag een duidelijke en lading dekkende naam wenste, is in 2016 gekozen om C & M Advocaten te hanteren als kantoornaam.

C & M Staat voor zoveel als China en Midden-Oosten, maar ook voor Conflicten en Mediation, net zoals het staat voor Contracten en Modellen. Maar C & M staat vooral voor een multiculturele praktijkaanpak. Met kennis van andere culturen en talen zijn de individuele advocaten van ons kantoor extra in staat de cliënt te begrijpen en dit over te brengen in de belangenbehartiging waarvoor zij worden ingeschakeld.

Niet alleen een schakel naar het recht, een verwoording van het rechtsbelang in juridische terminologie, maar ook en vooral een beter begrijpen van de cliënt en ook omgekeerd, ervoor zorgen dat de cliënt de advocaat en de processtukken beter begrijpt door deze in een begrijpelijke no-nonsense taal te verwoorden.